BATIENERJİ bayiliğimiz ile birlikte enerji tüketiminizde size tasarruf sağlatabilmek için hizmetinizdeyiz.

 

SERBEST TÜKETİCİLERİN DE HİZMETİNDEYİZ…
Artık Enerji Maliyetlerinizi Azaltarak Karlılığınızı Artırmak Elinizde

BATIENERJİ Serbest Tüketicilere sunduğu uygun fiyatlar ile müşterilerinin elektrik enerjisi giderlerini azaltmayı ve iş performanslarına katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerince ve bu kanun tarafından görevlendirilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemelere göre işleyen enerjisi piyasasında, her yıl resmi olarak açıklanan elektrik enerjisi tüketim limitini geçen her tüzel kişilik “Serbest Tüketici” olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleme uyarınca, Serbest Tüketiciler tedarikçilerini seçebilir ve enerjisi satış hakkına sahip şirketlerden herhangi birinden enerji alabilirler.

Dolayısıyla henüz enerji tedarikçinizin sunabildiği maliyet avantajı ve hizmet kalitesini diğer tedarikçilerle kıyaslamadıysanız, her geçen gün pahalı enerji kullanıyor ve serbest tüketici olmanın avantajını tam olarak yaşayamıyor olabilirsiniz. Her koşulda lehinize olan bu sistemde her zaman daha çok kazanma avantajınızın mevcut olduğunu unutmayınız..

 

BATIENERJİ ikili anlaşmalarla Toptan Satış Şirketleri ile de işbirliğine gitmektedir.

Mevcut işleyen serbest piyasada oluşan fiyatlar değişkenlik gösterdiğinden, enerji ticareti bir bakıma risk içermektedir. Dolayısıyla Toptan Satış Şirketleri, Şirketimiz ile yaptıkları ikili anlaşmalarla, piyasada oluşacak enerji fiyatının belirsizliği riskinden arınmış olmaktadır.

 

Her yıl revize edilerek azaltılan Serbest Tüketici Limiti’ne paralel olarak, piyasadaki Serbest Tüketici sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Şirketimiz de sunduğu avantajlı enerji tedariği hizmetini daha çok tüketici ile buluşturmak için, çok daha geniş bir ağa yayılmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, değerlendirmelerimiz sonucunda, BATIENERJİ’ nin sistem ve hizmet kalitesine uygun olan Tüzel Kişiliklerle işbirliğine gitmekteyiz.

Siz de BATIENERJİ’ nin bir Çözüm Ortağı olarak, potansiyel Serbest Tüketicileri Şirketimizle buluşturmak ve böylece hizmet portföyünüze yeni bir alan eklemek isterseniz bizlerle temasa geçebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından aboneliğiniz için teklif edilen iskonto oranının yansıtılacağı birim fiyat, TEDAŞ tarifesi uyarınca elektrik enerjisi tüketim faturanızda yer alan birim enerji fiyatınızdır.

İskonto oranının fatura kalemlerine nasıl yansıdığını aşağıda yer alan örnek tabloda görebiliriz. Örnek Serbest Tüketicimiz, yıllık 5.000.000 kWh elektrik enerjisi tüketen, Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları Tek Zamanlı Ticarethane Tarifesi abonesi olsun ve birim fiyatında %18 iskonto ile enerji tedariğine başladığını öngörürsek:

Tabloda da görüleceği üzere, birim fiyat üzerine yansıyacak indirim oranı, Sistem Kullanım Bedeli parametrelerini (Perakende Satış Hizmet Bedeli, Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli, İletim Bedeli ve Kayıp-Kaçak Bedeli) etkilemeyecektir. Çünkü söz konusu bu bedeller aktif enerji tüketimi (kWh) üzerinden hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, yeni birim fiyat ve toplam aktif enerji tüketimi çarpımına eşit olan enerji bedeline (TL) endeksli Enerji Fonu, TRT Payı, BTV kalemleri ile; tüm maliyet üzerinden hesaplanan KDV kalemi dolaylı olarak azalacak, ve tasarruf oranı fatura tutarına yansıyacaktır. Dolayısıyla, örneğimize konu bu abonelik yıllık 200,000 TL üzerinde bir kazanç sağlamış olacaktır.

(Yukarıda örnek bir çalışma yapılmış olup, indirim oranı ve yıllık kazanç her abonelik özelinde farklılık göstermektedir, aboneliğinizin tüketim profili incelendikten sonra indirim oranınız tarafınıza bildirilecektir.)